Åpen lakkert furu trapp med kvist.
Helstav furu med kvist
Konge nr 690, spiler nr 190, R4 håndrekke.
R4 håndrekke, spiler nr 190
Åpen trapp med barnesikringslist
Konge nr 690