Trapp hvor trinn og håndrekke er i bøk. Blokktrinn med fot.
Helstav bøketrinn og håndrekke R16
Stålspiler, konger 690 og R16 håndrekke.
Hvitmalt konge nr 690
Tette trappetrinn.