Trapp i malt furu med parkett i trinn.
Blokktrinn nede ved fot
Parkett og lister i trinn.
Spesiallagde konger
Spil nr 310 og oldemorhåndrekke med svingstykke.