- råd og tips!

Råd og tips


Å snuble i en trapp kan vi alle gjøre, og ungdom og voksne er ikke unntatt fra uhellsstatistikken. Likevel er eldre mennesker og små barn to særlig utsatte grupper som kan ha ekstra behov for god sikring av trapp for å hindre uhell, og som boligeier har man ansvar også for dem som er på besøk. Det er viktig at våre åpne trapper har barnesikringslister, at avstanden mellom spilene ikke er større en nødvendig og at det finnes en solid håndrekke på begge sider av trappen.

BARNESIKRINGSLISTER: For de små er sikkerhetskravet om maksimalt ti centimeters åpning sentralt i vår konstruksjon av trapper. Åpne trapper leveres med barnesikringslister som hindrer små barn i å komme mellom trinnene.

REKKVERK: Rekkverk er fellesbetegnelsen for håndrekke, spiler og stolper. Håndrekken skal være god å holde i, og for voksne er det er viktig krav at det er solid håndrekke på begge sider. For barn på bør
ikke spiler og rekkeverk være egnet til å klatre i, avstanden mellom
spilene skal ikke overstige ti centimeter.

GODT LYS GIR TRYGGHET: Godt lys i trapperommet er viktig slik at man ser hvor man setter foten.

VEDLIKEHOLD AV TRAPP: Det er viktig å etterbehandle før det blir slitasje på selve treverket. Behandlingen beskytter treverket.

TETT TRAPP: Gir trappen et fint preg og mulighet
for oppbevaring under trapperommet om ønskelig.

GLASSREKKVERK: Ønsker du et glassrekkverk anbefaler
vi herdet og laminert glass. Her boltfestet i vange.

OPPSALT VANGE: Vangen er trappens bærende element.
På oppsalt vange ligger trinnene oppå vangene
og stikker gjerne litt ut.