Godt lokalt håndverk

Tømmermannen Kjell Meisland fikk ideen om bygge trapper selv, og startet opp i «løå» hjemme på gården  i 1978.  En stund klarte han å kombinere de to jobbene, men fra 1983 var det full satsing på trapper.
I dag er det trappesnekker Oddvar Meisland, sønn til Kjell og oppvokst i fotsporene til sin far, som leder familiebedriften.

«Vi er opptatt av å bruke de

beste råvarene som finnes,

for at trappene våre skal vare lenge»

For oss dreier kvalitet seg om å stille krav

For at vi skal få til noe som setter spor, må vi stille krav til oss selv og våre samarbeidspartnere. Vi må dra i samme retning. Hver enkelt må involveres. Det handler om å levere et trinn over forventning hver eneste dag, sier Oddvar Meisland.
Vi er heldige, vi er et lag av gode stabile medarbeidere som alle har Meisland kvaliteten i blodet.