- andre produkter

Andre produkter vi kan produsere


Gotiske søyler og sokler

Andre utvendige søyler

Innvendige buer

Leveres i 270 cm lengde som standard - dimensjon 115X115 mm eller 140X140 mm.


MO - MB2 - MB
Vi produserer et variert utvalg av bueganger. Har du lyst på en litt annerledes inngang til garderoben, eller mellom andre rom, kan en buegang være løsningen.
Innvendige buer

Vi produserer et variert utvalg av bueganger. Har du lyst på en litt annerledes inngang til garderoben, eller mellom andre rom, kan en buegang være løsningen.

  • Slette buer. Se bilde.
  • Stil buer. Se bilde.
  • Veggtykkelse 3" eller 4" eller etter spesielle mål
  • Bredder fra 80 til 170 cm - med 10 cm intervall
  • Buene produseres med eller uten ramme. Se bilder nedenfor
  • Ved bredder over 170cm blir det med flat topp

Eksempler på bueoverganger

Eksempel på beskrivelse ved forespørsel/bestilling. 80 cm bue

I tillegg til disse mål trenger vi å vite veggtykkelse og evt. tykkelse på veggplatene (v/ramme)